زبان و ترجمه وبگاه «زبان و ترجمه» در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. این وبگاه در آغاز فعالیت خود، توسط گروهی از دانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی مدیریت می شد. اکنون پس از گذشت بیش از پانزده سال، وبگاه «زبان و ترجمه» یکی از پر بازدید ترین وبگاه های تخصصی در حوزه ی زبان و ترجمه محسوب می شود. http://khojasteh.mihanblog.com 2020-08-13T14:49:50+01:00 text/html 2020-07-05T19:27:12+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه تدریس آنلاین زبان انگلیسی + جلسه ی آزمایشی رایگان http://khojasteh.mihanblog.com/post/272 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>تدریس آنلاین زبان انگلیسی از مبتدی تا آیلتس<br>توسط صادق خجسته پناه<br>کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران<br>با چهارده سال سابقه ی تدریس</b><br><br><b><font color="#cc0000">&nbsp;برای رزرو جلسه ی آزمایشی رایگان، روی لینک زیر کلیک کنید:</font><br></b><br></font><a href="https://oteacher.org/teachers/S.Khojastepanah"><font size="2" color="#3366ff">https://oteacher.org/teachers/S.Khojastepanah</font></a></div> text/html 2017-10-09T06:26:07+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه غوطه ور بودن در زبان در محیط غیر انگلیسی زبان باعث یادگیری زبان دوم نمی شود. http://khojasteh.mihanblog.com/post/270 <div><br><font size="2" color="#000066"><br>بیش از 10 سال است که ترجمه و تدریس زبان انگلیسی، شغل اصلی من است. گاه دانشجویانم سوالاتی در مورد چگونگی یادگیری راحت تر لغات ، به خاطر سپاری آنها، نحوه ی صحبت کردن بهتر و ... می پرسند. شاید بسیاری از اساتید، با یکی دو جمله ی کوتاه از کنار این سوالات بگذرند اما شخصا همیشه سعی کرده ام در حد توانم به تفصیل پاسخگوی این سوالات باشم و گاه پیش می آید که تمام تایم 90 دقیقه ی کلاس را صرف پاسخگویی به این سوالات و اصلاح باورهای غلط دانشجویان می کنم.</font></div><div><br></div> text/html 2017-05-10T07:31:29+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه نکاتی جالب در مورد زبان انگلیسی http://khojasteh.mihanblog.com/post/267 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">1)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">پرکاربردترین حرف در <a href="http://aryamcollege.blog.ir/1393/11/25/aryamcollege.ir">زبان انگلیسی</a> "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">e</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">2)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">پر کاربردترین حرف صدادار "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">e</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" و پس از آن "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">a</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">3)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">پر کاربردترین حرف غیر صدادار در انگلیسی&nbsp;"</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">r</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" و پس از آن "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">t</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">4)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">هر بخش کلمات حتما باید دارای آوا باشد، ولی لزومی ندارد که دارای حرف غیرصدا دار باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">5)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">فقط دو کلمه در انگلیسی به "</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ffa500"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-gry</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" ختم می شوند : </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">angry</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">hungry</font></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">6)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کلمه "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">bookkeeper</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" تنها کلمه ی سر هم در انگلیسی است که 3 حرف به صورت متوالی به صورت دوتایی تکرار شده اند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">7)&nbsp;</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کلمه "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">triskaidekaphobia</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" معنای ترس بسیار زیاد از عدد 13 است. این کلمه تا حدی وابسته به لغت "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">paraskevidekatriaphobia</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" به معنای ترس از جمعه سیزدهم می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">8)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بیشترین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تکرر حروف <a href="http://aryamcollege.blog.ir/1393/11/25/aryamcollege.ir">انگلیسی</a> در آغاز کلمات مربوط به "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">9)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بعد از حروف اضافه همیشه یک اسم می ­آید.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">10)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;"><span lang="FA">کلمه "</span></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">uncopyrightable</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" طولانی­ترین کلمه رایج در انگلیسی معاصراست که هیچ حرفی در آن تکرار نشده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">11)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">عبارتی که شامل تمام 26 حرف انگلیسی باشد اصطلاحا "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">pangram</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" نامیده می­شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">12)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">این جمله دارای تمامی 26 حرف انگلیسی است: </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" color="#0000ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">The quick brown fox jumps over the lazy dog.</span><span style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="AR-SA"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="AR-SA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">این جمله معمولا برای تست سرعت تایپیست ها یا اطمینان از سالم بودن تمام تمامی دکمه های کیبورد استفاده می­شود.</font></span></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">13)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تنها کلمه ­ای که در انگلیسی به حروف "</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-mt</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" ختم میشود لغت "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">dreamt</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" است که تلفظ دیگری از "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">dreamed</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">14)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کلماتی که از ادغام دو کلمه دیگر ایجاد شده ­اند اصطلاحا&nbsp; "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">blend</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" نامیده می­شوند. کلمات جدید زیادی از این طریق وارد انگلیسی می­شوند. &nbsp;مثال: "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">brunch</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" (ترکیب و </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">breakfast+lunch</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)، "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">motel</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" (ترکیب </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">motorcar+hotel</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA">&nbsp;"</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">guesstimate</font></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">&nbsp;(ترکیب </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">guess+estimate</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> لازم به ذکر &nbsp;است ادغام کلمات با ترکیب کلمات کامل که بسیار در انگلیسی رایج تر است متفاوت است، مانند&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> <font color="#ff0000">website</font>, <font color="#ff0000">blackboard</font>, <font color="#ff0000">darkroom</font></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">15)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کلمه "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">alphabet</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" از ترکیب دو حرف اول الفبای یونانی یعنی "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">alpha</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" و "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">beta</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" به دست آمده است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">16)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نقطه­ ی بالای حروف "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ffa500">i</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" و "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ffa500">j</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">اصطلاحا "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">superscript dot</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نامیده می­شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">17)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نشانه­ ی # اسامی مختلفی دارد، مانند: </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">hash</font>, <font color="#ff0000">pound</font>, <font color="#ff0000">sign</font>, <font color="#ff0000">number sign</font></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">18)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">نشانه <font color="#ffa500">@</font>&nbsp;اصطلاحا "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">the at sign</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" نامیده می­شود.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">19)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">اگر قبل از کلمه "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">and</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" نشانه کاما قرار دهیم، به آن اصطلاحا "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">Oxford Comma</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">یا "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">serial comma</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می­گویند.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">20)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">بعضی کلمات تنها در حالت جمع وجود دارند، مانند: </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">glasses</font>, <font color="#ff0000">binoculars</font>, <font color="#ff0000">scissors</font>, <font color="#ff0000">shears</font>, <font color="#ff0000">tongs</font>, <font color="#ff0000">gallows</font>, <font color="#ff0000">trousers</font>, <font color="#ff0000">jeans</font>, <font color="#ff0000">pants</font>,&nbsp;<font color="#ff0000">pyjamas </font></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">21)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">&nbsp;</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کوتاه­ترین جمله­ ی کامل در <a href="http://aryamcollege.blog.ir/1393/11/25/aryamcollege.ir">انگلیسی</a> "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">I am</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">22)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">کلمه­ ی "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#0000ff">checkmate</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" به معنای کیش و مات در شطرنج&nbsp; از لغت پارسی "شاه مات"</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;ریشه گرفته است.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">23)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">لفظ "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">ough</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" در انگلیسی به 9 صورت مختلف تلفظ می­شود. این 9 صورت همگی در جمله مقابل </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; margin-right: 18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تکرار شده ­اند: </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-left: 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" color="#0000ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">"A rough-coated, dough-faced, thoughtful ploughman strode through the streets of Scarborough; after falling</span></font></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-left: 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" color="#0000ff" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;into a slough, he coughed and hiccoughed."<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="AR-SA"></span></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">24)</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">طولانی­ترین کلمه بدون حروف صدادار پنجگانه (</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">a, e, i, o or u</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">rythm</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می­باشد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;">25)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; &nbsp;</span></span><span style="line-height: 200%;"><span lang="FA">تنها سیاره ­ای که نام آن از خدایان کهن گرفته نشده است زمین (</span></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;">earth</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است. نام بقیه سیارات همگی از اسم خدایان گرفته شده­ است:</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000">Sun</font>, <font color="#ff0000">Mercury</font>, <font color="#ff0000">Venus</font>, <font color="#ff0000">Mars</font>, <font color="#ff0000">Jupiter</font>, <font color="#ff0000">Saturn</font>, <font color="#ff0000">Uranus</font>, <font color="#ff0000">Neptune</font></span><span style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" lang="AR-SA"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">26)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">تنها 4 لغت از کلمات انگلیسی به "</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ffa500"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-dous</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" ختم می­شوند: </span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000">hazardous</font>, <font color="#ff0000">horrendous</font>, <font color="#ff0000">stupendous</font>, and <font color="#ff0000">tremendous</font></font></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 32.15pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 200%;">27)<span style="font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="line-height: 200%;" lang="FA">در کلمه­ی "</span><span dir="LTR" style="line-height: 200%;"><font color="#ff0000">therein</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="line-height: 200%;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" می­­توانیم بدون جابجایی حروف، ده کلمه پیدا کنیم.</span></font><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: Arial, sans-serif;"></span></font></p> <p></p> <p></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: justify; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; line-height: 200%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="right"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 200%; font-family: 'Segoe UI Semilight', sans-serif; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000"></font></span></font></p><div style="overflow: hidden; border: medium none;"><br><font size="2" color="#ff0000"><b>تهیه و تنظیم: صادق خجسته پناه<br></b></font><b style="font-size: small;">سوالات خود را در تلگرام مطرح فرمایید:<br>آدرس کانال:&nbsp;<br></b><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><i>&nbsp;https://t.me/khojastepanah</i></font></div></div> text/html 2016-12-11T14:28:35+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه تدریس خصوصی زبان انگلیسی http://khojasteh.mihanblog.com/post/266 <img hspace="5" border="0" align="absmiddle" vspace="4" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/tadris.jpg" alt=""> text/html 2016-12-11T14:18:35+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه یادگیری خصوصی زبان http://khojasteh.mihanblog.com/post/265 <strong style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">چرا باید زبان را به شکل خصوصی یاد گرفت؟</strong><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span lang="fa" style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">1-</span><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">همه می دانند که آموزشگاه ها دوره های آموزش را به درازا می کشانند در حالیکه زمان آموزش &nbsp;را می توان در کلاس خصوصی تا چند برابر کاهش داد.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">2-همه می دانند که کلاسهای عمومی برای هر دانش آموز حدودا 5 دقیقه زمان جهت تمرین مکالمه وجود دارد در حالیکه این زمان در کلاس خصوصی حداقل به 60 دقیقه مفید می رسد.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">3- با در نظر گرفتن اتلاف وقت در کلاس عمومی و اتلاف وقت در رفت و آمد ها به آموزشگاه هزینه کلاس عمومی بیشتر از خصوصی می شود.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">4-همه می دانند که داشتن استاد ممتاز در کلاس کاملا" اتفاقی می باشد و مدیریت آموزشگاه &nbsp;برای شما &nbsp;&nbsp;مدرس انتخاب می نماید در حالیکه در کلاس خصوصی خود شما هستید که استاد را انتخاب می کنید.&nbsp;</span><img hspace="5" border="0" align="left" vspace="5" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/teaching.jpg" alt=""><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">5-همه می دانند که ادامه آموزش در آموزشگاه با استاد ممتاز ضمانتی ندارد و اکثرا" منجر به تعویض مدرس می شود در حالیکه به محض یافتن مدرس مورد نظر اطمینان دارید که تا حتی تا مرحله پیشرفته نیز مدرس همراه شما خواهد بود.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">6-همه می دانند که غیبت در جلسات عمومی منجر به هدر رفتن هزینه شما برای آن جلسه می شود در حالیکه در کلاس های خصوصی فقط جلسه به تعویق می افتد و هزینه ای از شما کسر نمی شود( البته فقط تا 3 جلسه).</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">7- افراد مختلف با روحیه، سن، وسلایق متفاوت شروع به یادگیری زبان می کنند &nbsp;و به ای دلیل مدرس مجبور به انتخاب فقط یک روش تدریس نموده و منجر به پایین آمدن بازدهی کلاس می شود.</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><strong style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;"><span lang="fa">بهترین</span>&nbsp;روش تدریس چیست؟<br></strong><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">بطور مطلق نمی توان بهترین روش تدریس را ذکر کرد زیرا:</span><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">آموزش زبان کاملا" با ناخود آگاه دانش آموز در اتباط می باشد از اینرو دسترسی به نا خود آگاه افراد روندی &nbsp;دشوار و ملزم به تجربه بالای مدرس می باشد &nbsp;تا این تشخیص را دهد که از چه طریق راه یادگیری را شاگرد را کشف کند.افراد مختلف با روحیه متفاوت شروع به یادگیری زبان می کنند ، در نتیجه مدرس براین اساس نحوه تدریس را انتخاب می کند.</span><br style="text-align: right;"><span style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">&nbsp;</span><br style="text-align: right;"><strong style="font-size: small; color: rgb(0, 0, 102); text-align: right;">بهترین کتاب جهت آموزش چیست؟</strong><br style="text-align: right;"><br style="text-align: right;"><span style="text-align: right;"><font color="#000066" style="font-size: small;">متاسفانه بسیار دیده میشود که خیلی از آموزشگاهها یک کتاب خاصی را بعنوان روش کاری و یا حتی نشان افتخار خود در آگهی هایشان ذکر می کنند. ولی بهترین کتاب که بصورت تک کتاب و یک مجموعه کامل به دانش آموز معرفی شود تقریبا" وجود ندارد، فقط می توان گلچینی از کتابها را به عنوان مراجع مختلف تدریس کرد.<br></font><font size="2"><br><br></font></span><a href="https://telegram.me/khojastepanah" target="_blank" title=""><font size="2">برای پیوستن به کانال تلگرام ما ، کلیک کنید</font><br></a><span style="text-align: right;"><br><br></span> text/html 2015-06-05T15:22:48+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه ده فرمان ترجمه http://khojasteh.mihanblog.com/post/262 <div style="text-align: center;"><img hspace="2" border="2" align="absmiddle" vspace="2" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/translation.jpg" alt=""></div><span style="line-height: 30.6000003814697px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span> text/html 2014-10-06T07:44:53+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه مردم کدام کشورهای جهان بهتر انگلیسی حرف می زنند؟ http://khojasteh.mihanblog.com/post/261 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA">مردم کدام کشورهای جهان بهتر انگلیسی حرف می زنند؟ <br>جایگاه ایران کجاست؟</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"><br> <br></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/understand.jpg" alt="" align="left" border="0" height="192" hspace="5" vspace="5" width="286">معمولا بسیاری از </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA">افراد</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA">از سنین نوجوانی و حتی کودکی در کلاس های آموزش زبان انگلیسی شرکت می کنند اما هنوز قادر به تکلم و فهمیدن این زبان نیستند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"></span><br><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA">گرچه در سیستم آموزشی ما در مدارس زبان انگلیسی به عنوان زبان در کنار عربی آموزش داده می شود اما این آموزش در مورد هر دو زبان به مرحله تکلم و حتی فهمیدن ابتدایی زبان دوم نمی رسد.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA">اما در بسیاری از کشورهای جهان اهمیت زبان انگلیسی به حدی است که دانش آموزان در سنین قبل از15<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سالگی به این زبان تسلط پیدا کرده و آن را به راحتی صحبت می کنند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor: accent1;mso-themeshade:128"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA"></span><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128" lang="AR-SA">بر اساس تازه ترین مطالعات سازمان بین المللی تحصیلی</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#244061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128">EF</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> - که به مدت شش سال از 2007 میلادی الی 2012 میلادی در 60 کشور غیر انگلیسی زبان و برروی 5 میلیون نفر آزمون انجام داده است کشورهای سوئد ،نروژ،هلند، استونی، دانمارک، اطریش وفنلاند حائز بالاترین رتبه ها در آموزش این زبان شده اند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#244061;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128"></span> </p> text/html 2014-09-28T11:55:31+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه تاریخ زبان انگلیسی http://khojasteh.mihanblog.com/post/259 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="2" color="#000066"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><font size="3"><b>تاریخ زبان انگلیسی</b></font><br><br></span></font><font size="2" color="#000066"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/Englishhistory.jpg" alt="" align="left" border="0" height="154" hspace="3" vspace="3" width="336">در سرزمینی که امروزه بریتانیا نامیده می‌شود از صدها سال قبل تا حدود سال 55 قبل از میلاد مسیح، اقوام کِلت زندگی می‌کردند. این اقوام نیاکان ملل ایرلندی، اسکاتلندی و ولزی امروزی هستند. در حدود سال 55 قبل از میلاد بود که سپاهیان رومی به سرکردگی ژولیس سزار به این سرزمین یورش بردند و آنجا را تسخیر کردند. رومی‌ها که تا حدود سال‌های چهارصد بعد از میلاد در بریتانیا حضور داشته و بر این سرزمین حکومت کردند، نتوانستند زبان لاتین را در بریتانیا رونق دهند. اگرچه بسیاری کلمات با ریشه لاتین از این دوره در زبان انگلیسی امروزی باقی‌مانده است. مثلا نام بسیاری از شهرهای بریتانیا<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و حتی آمریکا حاوی عبارت</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">caster </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> chester </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">است، مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> Manchester</span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Dorchester </span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">و</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> Lancaster </span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>. این عبارت از ریشه لاتین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span> castra </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">به معنی محل سکونت است</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color:#0F243E;mso-themecolor:text2; mso-themeshade:128"><font size="2" color="#000066"><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2014-09-26T12:36:31+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه همایش ترجمه قرآن http://khojasteh.mihanblog.com/post/260 <div align="justify"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0F243E;mso-themecolor:text2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b><br>همایش بین المللی ترجمه قرآن</b><br></span></font><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000066" lang="AR-SA"><br><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/28/83880/Q.jpg" alt="" align="left" border="0" height="283" hspace="10" vspace="10" width="216">پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی با گذشت شش سال از زمان افتتاح و پس از برگزاری همایش‌های «مسائل فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه»، «نقد ترجمه»، «شیوه‌های آموزش ترجمه»، «ارزشیابی ترجمه در محیط‌های آموزشی»، «شیوه‌ها و چارچوبهای نظری پژوهش در ترجمه»، «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» و «ترجمه و ادبیات معاصر فارسی»، با یاری خداوند تصمیم دارد همایش دیگری با موضوع </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#000066"><span dir="LTR"></span>«</span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000066" lang="AR-SA">ترجمه قرآن» برگزار نماید. بدین منظور، از همۀ استادان، دانشجویان، دانش‌آموختگان و پژوهشگران علاقه‌مند دعوت می‌کنیم با ارائه یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های خود در محورهای پیشنهادی زیر و سایر موضوع‌های مرتبط، ما را در برگزاری هر چه پربارتر این رویداد علمی یاری کنند</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#000066"><font size="2"><span dir="LTR"></span></font>.<br><br><font size="2">برای کسب اطلاعات بیشتر <a href="http://www.translationstudies.ir/cms/fa/component/content/article/102" target="_blank" title="">کلیک کنید</a></font></span><font size="2"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0F243E;mso-themecolor: text2;mso-themeshade:128;mso-bidi-language:FA"></span> </font></div> text/html 2014-09-04T08:04:31+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه چگونه رزومه بنویسیم؟ http://khojasteh.mihanblog.com/post/258 <div class="tpost"><font color="#000066"><b><font size="2">چگونه رزومه بنویسیم؟ </font></b></font><div class="tag"><div class="tagz">&nbsp;</div><div class="tagz2"><br></div></div></div> <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 9pt;"><br class="Apple-interchange-newline"><font size="2">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span><font size="2"><strong>تحصیلات</strong></font></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;از نوشتن آخرین مدرک تحصیلی شروع کنید و به اولین مدرک برسید؛ مثال:</span></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2004-2008 Received B.A in liberal arts from stanford university, stanford, california, june, 2008.</font></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1991-2003 Received high school diploma, with honors, in june, 2003.</font></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; البته لازم نیست تحصیلات قبل از دیپلم خود را ذکر کنید</span></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><strong>تجربیات</strong></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; از آخرین تجربه کاری که داشتید شروع کنید تا به اولین کارتان برسید</span></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2009_2011 lecturer in english at meshad university, meshad, iran, during which time i have completed two textbooks, to be published by the meshad university press.</font></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005-2009 lecturer in english at razi university, in sanandaj and bakhtaran, iran.</font></p><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><strong>افتخارات</strong></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><strong>تالیفات</strong></font></div><p style="margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 18px;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; علایق و سرگرمی ها</span></font></div><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; مهارت های زبانی</span></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#000066" size="2"><span style="font-family: tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif; line-height: 18px;"><br></span></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#000066" size="2"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; حال به نمونه زیر توجه کنید</span></font></div><div style="text-align: left;"><font color="#000066" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Name: jane powers</span></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Address: 333 bridgestone street</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Louisville, kentucky</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Telephone number: 300-4172</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Date of birth: march 12, 1960</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Place of birth: louisville, kentucky</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Marital status: single</span></div></font><div style="text-align: left;"><font color="#000066" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Office manager</span></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Education</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; 1973-1978 received my diploma in secretarial science from louisville high school. My main outside activity was as a journalist for our high school newspaper and yearbook, in which i had to utilize my skills in shorthand, typing and writing short articles.</span></div></font><div style="text-align: left;"><font color="#000066" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Experience</span></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; 1980 to date secretary to the sales manager of omega products company. Here i revised the filing system completely. I was responsible for all office details and i handled a group of 27 salesmen on the road. I was responsible for most of the office correspondence.</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; 1979-1980 typist for B.C. Cortland, an accounting firm. Here i became familiar with accounting terms and procedures.</span></div></font><div style="text-align: left;"><font color="#000066" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Hobbies</span></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000066" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Reading newspapers, writing short essays, knitting, sewing.</span></div></font><div style="text-align: left;"><font color="#000066" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; Language skills</span></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 9pt;"><font color="#000066" size="2">&nbsp; &nbsp; </font><font color="#000066" size="2">I speak, read and write french well</font><font color="#000066" size="2"><br></font><br></span></div></font> text/html 2014-08-26T07:14:55+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه اعلام شیوه جدید و ناعادلانۀ جذب مترجم رسمی در اداره کل فنی قوه قضاییه http://khojasteh.mihanblog.com/post/257 <p dir="RTL" style="text-align: justify;"> <br><font color="#000066" size="2"><strong>اعلام شیوه جدید و&nbsp; ناعادلانۀ جذب مترجم رسمی در اداره کل فنی قوه قضاییه <br></strong><br>پس از 8 سال از زمان برگزاری آخرین آزمون مترجمین رسمی قوه قضاییه در تاریخ 20 بهمن سال 85، اداره کل فنی قوه قضاییه که با تجمیع اداره امور مترجمین رسمی و اداره اسناد و بایگانی، به تازگی و به ریاست آقای دکتر سید علی کاظمی تشکیل شده است, شیوه جدید جذب مترجمین رسمی را اعلام نمود.</font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#000066"><br><font size="2"> در این شیوه، آزمون مترجمین رسمی که در سخنرانیِ انتصاب جناب دکتر کاظمی بر برگزاری آن در سال 93 تأکید فراوان شده بود، حذف گردید (!) و اعطای پروانه فعالیت مترجمین رسمی انحصاراً در اختیار اعضای هیئت علمی دانشگاهها قرار گرفته است!. ابلاغیه کامل این شیوه جدید با جزئیات تعداد مترجمین مورد نیاز در ذیل همین صفحه آمده است.</font></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font color="#000066" size="2"> توضیح اینکه در تاریخ 18 خرداد 93 پیشنهادی مبنی بر جذب اعضای هیئت علمی بعنوان مترجم رسمی مطرح گردید و این پیشنهاد در تاریخ 28 خرداد 93 به تصویب رئیس اداره فنی مترجمان رسمی قوه قضاییه رسید؛ جای بسی تأسف است که این اداره پس از 8 سال عدم برگزاری آزمون مربوطه، روش جذب مترجمان را کاملاً تغییر داده و اخذ مجوز تأسیس دارالترجمه را در انحصار اعضای هیئت علمی که شاید اساساً با ترجمه در حوزۀ متون رسمی آشنایی ندارند قرار داده است. همکارانی که به این موضوع اعتراض دارند می توانند به آدرس سایت&nbsp;<span dir="LTR">http://www.edarehoquqy.ir</span>/ مراجعه نموده و یا اعتراض خود را تلفنی/ایمیل/... به اطلاع مسئولان محترم اداره بویژه جناب آقای دکتر کاظمی ریاست محترم که در سخنرانی انتصاب خود (شش ماه پیش) تأکید جدی بر برگزاری آزمون کرده بود، اعلام نمایند. <a href="http://khojasteh.mihanblog.com/" target="" title="">گروه اساتید زبان و ترجمه</a>&nbsp; نیز خواستار ارائه توضیحات منطقی و قانع کننده در خصوص چراییِ اتخاذ این شیوه سطحی و مطالعه نشده جهت جذب مترجم رسمی می باشد.</font></p> text/html 2014-08-25T07:26:50+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه فرهنگ لغت آنلاین Glosbe http://khojasteh.mihanblog.com/post/256 <div align="center"><font color="#330000"><b><font size="2">فرهنگ لغت آنلاین چند زبانه Glosbe با حافظه ترجمه:</font></b></font><br><br><a href="http://fa.glosbe.com/" target="_blank" title="فرهنگ لغت آنلاین"><font size="3">Glosbe</font></a><br></div> text/html 2014-08-24T06:15:08+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه یک دیکشنری خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ http://khojasteh.mihanblog.com/post/255 <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font color="#000066" size="2"> <font style="font-size: 13pt" face="Tahoma"> یک دیکشنری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma; ">هنگامیکه صحبت از دیکشنری به میان می‌آید، افـراد </span> <span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> ا</span><span style="font-family: Tahoma; ">غلب بـه یک دیکشنری دو زبانه، مثلاً انگلیسی به فارسی، فکر می‌کنند. اما باید بدانید که بهترین دیکشنری برای زبان‌آموزها، دیکشنری تک‌زبانه یا انگلیسی به انگلیسی است. البته منظور ما این نیست که نباید از دیکشنری انگلیسی به فارسی استفاده کنید، بلکه منظور این است که تأکید اصلی شما باید روی دیکشنری انگلیسی به انگلیسی باشد. در بخش بعدی در مورد نحوه‌ی استفاده از دیکشنری بیشتر توضیح خواهیم داد، اما در اینجا به بیان ویژگی‌های یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی می‌پردازیم.</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma; ">در یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی کلمات ترجمه نشده‌اند، بلکه به <a style="text-decoration: none;" href="http://www.zabanamoozan.com">زبان</a> انگلیسی توضیح داده شده‌اند، بنابراین استفاده‌ی منظم از این نوع دیکشنری‌ها باعث می‌شود بطور خودکار گرامر و لغات را بخاطر بسپارید. آنها فایده‌ی دیگری هم برای شما دارند و آن اینست که هنگامیکه یک لغت را در دیکشنری جستجو می‌کنید ممکن است با کلمات تازه‌تری هم مواجه شوید و بدین ترتیب در یک زمان چند لغت را فرا می‌گیرید.</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> بطور کلی یک دیکشنری خوب باید اطلاعات زیر را به شما برساند:</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> توضیح معنی هر لغت به انگلیسی</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> تلفظ صحیح لغت از طریق علائم فونتیک (ترجیحاً با روش&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma; ">IPA</span><span style="font-family: Tahoma" lang="FA">)</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> نوع کلمه (صفت، فعل، قید، اسم و...)</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> ویژگی‌های دستوری یا گرامری كلمه (مثلاً قسمتهای دوم و سوم فعل، قابل شمارش یا غیرقابل شمارش بودن یک اسم و...)</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> ترتیب قرارگیری لغات (مثلاً </span> <span dir="LTR" style="font-family:Tahoma"> do homework</span><span style="font-family:Tahoma" lang="FA"> و نه </span><s> <span dir="LTR" style="font-family:Tahoma">make</span></s><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma"> homework</span><span style="font-family: Tahoma" lang="FA">)</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> جملات نمونه برای هر لغت</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> کلمات هم معنی و متضاد (بعضی از لغات)</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> </p><font color="#000066" size="2"><br></font></li></ul><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066" size="2"> <span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> &nbsp;<img src="http://zabanamoozan.com/images_1/learn/dictionary.gif" alt="ویژگی‌های یک دیکشنری خوب" border="0" height="139" width="500"></span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font color="#000066" size="2"> &nbsp;</font></p><font color="#000066" size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000066" size="2"> <span style="font-family:Tahoma" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma" lang="FA">یك دیكشنری خوب علاوه بر اطلاعاتی كه باید به شما برساند، باید از ویژگیهای زیر هم برخوردار باشد:</span></font></p><font color="#000066" size="2"> </font><ul style="margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm" type="disc"><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> توضیح معنی هر لغت باید نحوه‌ی به کار بردن هر لغت ر</span><span style="font-family: Tahoma" lang="FA">ا</span><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> برای شما بیان کند. بطور کلی تعاریف طولانی تر بهتر هستند، چونکه اطلاعات بیشتری را به شما انتقال می‌دهند.</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> باید هر دو تلفظ آمریکایی و بریتانیایی را داشته باشد.</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> متداول‌ترین اصطلاحات و افعال چند قسمتی آورده شده باشد.</span></font></p></li><li class="MsoNormal"> <p style="margin-top: 6px; margin-bottom: 6px"> <font color="#000066" size="2"><span style="font-family: Tahoma" lang="FA"> خوب است که از تصاویر نیز استفاده شده باشد. گاهی یک تصویر را می‌توانید بهتر از یک تعریف درک کنید.</span></font></p></li></ul> text/html 2013-08-09T10:09:24+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه همایش "ترجمه و ادبیات معاصر فارسی" http://khojasteh.mihanblog.com/post/254 <font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2"><span style="font-weight: bold;">همایش "ترجمه و ادبیات معاصر فارسی"<br><br></span><br></font><div style="text-align: justify;"><img src="http://interpreter.persiangig.com/image/My%20Weblog/hamayesh%20tarjome%20adabiyat.jpg" alt="" align="left" border="0" hspace="30" vspace="0"><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2">دانشگاه علامه طباطبایی آذر سال جاری (1392) میزبان همایش «ترجمه و ادبیات معاصر فارسی» با محورهایی مانند «ترجمه، ادبیات </font><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2">فارسی و انقلاب اسلامی»، «ترجمه و نظام ادبیات فارسی»، «ترجمه و ادبیات تطبیقی» و «ترجمه و مطالعات ادبی» خواهد بود.</font><br><br><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2">پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی با گذشت پنج سال از زمان افتتاح و پس از برگزاری همایش‌های «مسایل فرهنگ و جامعه‌شناسی در ترجمه»، «نقد ترجمه»، «شیوه‌های آموزش ترجمه»، «ارزشیابی ترجمه در محیط‌های آموزشی»، «شیوه‌ها و چارچوب‌های نظری پژوهش در ترجمه» و «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی»&nbsp;همایش دیگری با موضوع «ترجمه و ادبیات معاصر فارسی» برگزار خواهد کرد. </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2"><br> </font><br> text/html 2013-05-19T22:17:25+01:00 khojasteh.mihanblog.com صادق خجسته پناه روزانه 200 میلیون نفر در گوگل ترجمه می‌کنند http://khojasteh.mihanblog.com/post/253 <h2 style="color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2">روزانه 200 میلیون نفر در گوگل ترجمه می‌کنند</font> </h2><font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2">شرکت گوگل روز جمعه در کنفرانس I/O اعلام کرد روزانه 200 میلیارد ترجمه را برای 200 میلیون کاربر در سرتاسر جهان فراهم می‌آورد. </font> <p style="color: rgb(0, 0, 102);"><font size="2">براساس گزارش Cnet، گوگل معمولا درباره مقیاس‌ های فعالیت‌هایش جزئیاتی را بیان نمی‌کند اما جاش استل، مدیر بخش ترجمه گوگل در این کنفرانس آمار ارقامی درباره خدمات ترجمه گوگل ارائه کرد.</font></p>